ArchiMate training

Enterprise Architectuur is een jong vakgebied tussen bedrijfskunde, informatiekunde en informatica, dat als doel heeft ervoor te zorgen dat een organisatie zich in al haar geledingen in de gewenste richting ontwikkelt. Enterprise Architectuur heeft betrekking hebben op:

  • De fundamentele ordening van organisaties en de factoren die de ontwikkeling hiervan bepalen
  • De beschrijving van deze fundamentele ordening met principes en modellen van de huidige en of gewenste situatie

Door vanuit verschillende gezichtspunten naar een organisatie te kijken proberen Enterprise architecten beter inzicht te verkrijgen in de manier waarop deze functioneert. Hierbij kan men zich concentreren op bijvoorbeeld de processen, de informatievoorziening of de informatietechnologie.

Om te voorkomen dat de mensen die zich bezighouden met de organisatie-inrichting langs elkaar heen werken, maken Enterprise architecten een beschrijving van de gewenste situatie. Deze beschrijving bestaat uit richtinggevende afspraken en tekeningen en beschrijft de gewenste situatie vanuit de verschillende invalshoeken.

Er zijn verschillende Enterprise architectuur raamwerken waarin standaardgezichtspunten zijn vastgelegd. Een bekend voorbeeld hiervan is TOGAF.

Hieronder vindt u het volledige trainingsaanbod van TOGAF®.

  • ArchiMate® 2.1 Foundation level 1
  • ArchiMate® 2.1 Certified
  • TOGAF® Certification Course v9.1
  • TOGAF® Foundation level 1
  • TOGAF® Certified level 2

Bij De Trainingsvijver is het mogelijk om een in-company cursus te verzorgen. Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met een van onze trainers de cursusinhoud op maat te selecteren.

Vragen of opleidingsadvies op maat?

Heb je hulp nodig bij het maken van een keuze? Wil je weten of deze training bij je leerdoelen past? Neem dan contact op voor een persoonlijk advies. Bel 020-6696093 of mail naar info@trainingsvijver.nl. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en helpen je graag.