SCRUM Training

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is.

De Product Owner maakt samen met de klant en andere stakeholders een lijst van de eisen en taken. Dit noemen we ook wel een ‘User Story’. Daarbij is het taak dat de belangrijkste features als eerste geïmplementeerd worden. Deze gaan vervolgens naar het team. Zij geeft gezamenlijk, van elke User Story, een inschatting van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit die nodig is. De Story’s worden regelmatig met de opdrachtgever en het hele team besproken. Daardoor kan het team een betrouwbare inschatting afgeven en loopt het werk bijna nooit uit. U behaalt hiermee een gunstige Return On Investment.

Het team wordt geleid door een ‘Scrum Master’. Deze houdt aan het begin van iedere werkdag een zogenaamde ‘Daily Scrum’ meeting. Deze meeting wordt ook wel ‘Daily Standup’ genoemd en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? En wat zijn de problemen? Mede door deze meeting werken de teamleden nauw samen en wordt veel kennis uitgewisseld.

Heeft u vragen over Scrum training? Neem contact op met De Trainingsvijver voor Scrum training.


De Trainingsvijver – SCRUM Training